Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W związku z przyznaną dotacją z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w dniu 24 kwietnia 2024 r. rozpoczęły się prace wewnątrz zabytkowego kościoła. Zadanie pn.: Roboty konserwatorskie wewnętrzne dawnego kościoła parafialnego pw.…

DOFINANSOWANIE Z PFRON-u

Dostosowanie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy – zabytkowy drewniany kościół z 1929 r.). Umowa nr PPB/000002/03/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.…

DOFINANSOWANIE LWKZ – 2023 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2023 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083. Zakres planowanych prac: prace rozbiórkowe…

DOFINANSOWANIE LWKZ – 2022 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2022 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083. Zakres planowanych prac: wymiana pokrycia…

DOFINANSOWANIE MSWiA – „FUNDUSZ KOŚCIELNY”

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 września 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła. Zadanie pn.: Remont pokrycia dachowego w zabytkowym zespole…

W związku z przyznaną dotacją z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w dniu 24 kwietnia 2024 r. rozpoczęły się prace wewnątrz zabytkowego kościoła.

Zadanie pn.: Roboty konserwatorskie wewnętrzne dawnego kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej, obejmuje wykonanie prac: remont wewnętrznych drewnianych ścian, sufitu oraz drewnianych słupów kościoła; stolarka okienna i drzwiowa; remont posadzek wraz z podbudową, izolacją przeciwwilgociową z dociepleniem; montaż instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych.

Dofinansowanie: 1 054 537,41 zł

Całkowita wartość: 1 076 058,59 zł

Termin realizacji: 24 kwietnia 2024 r. – 15 grudnia 2024 r.