Historia zabytkowego kościoła

 

ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ W KŁODNICY DOLNEJ

Zabytkowy kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej wzniesiony został w 1929 r. z inicjatywy ks. Pawła Sokołowskiego, pierwszego proboszcza erygowanej w 1930 r. parafii. Kościół wraz z dzwonnicą zbudowany został przez miejscowych cieśli na podstawie projektu autorstwa lubelskiego architekta Bohdana Kelles-Krause. Drewniany o konstrukcji słupowo-ramowej, jednowieżowy, założony na rzucie krzyża łacińskiego nie posiada określonej przynależności stylowej. Cechuje go prosta architektura, w której bryła utrzymana w tradycyjnym nurcie prowincjonalnego drewnianego budownictwa sakralnego współgra z oszczędnym detalem. Godną uwagi cechą wnętrza jest jego konstrukcja, w której elementy nośne pełnią również funkcję dekoracyjną, co nadaje wnętrzu specyficzny i indywidualny wyraz stanowiący o jego walorach architektonicznych i zabytkowych. Drewniana, wolno stojąca dzwonnica, o niewielkiej skali nawiązuje formułą architektoniczną do kościoła, tworząc wraz z nim jednorodną całość. Zespół kościelny w Kłodnicy Dolnej chociaż należy do późniejszych, jest obecnie jednym z nielicznych jakie zachowały się na terenie województwa lubelskiego. W związku z budową w 1997 r. nowego, murowanego kościoła, drewniana świątynia przestała pełnić swoją funkcję i do chwili obecnej (lipiec 2022 r.) stoi nieużytkowana.

Opracowano na podstawie archiwum parafialnego.

 

ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ W KŁODNICY DOLNEJ

Zabytkowy kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej wzniesiony został w 1929 r. z inicjatywy ks. Pawła Sokołowskiego, pierwszego proboszcza erygowanej w 1930 r. parafii. Kościół wraz z dzwonnicą zbudowany został przez miejscowych cieśli na podstawie projektu autorstwa lubelskiego architekta Bohdana Kelles-Krause. Drewniany o konstrukcji słupowo-ramowej, jednowieżowy, założony na rzucie krzyża łacińskiego nie posiada określonej przynależności stylowej. Cechuje go prosta architektura, w której bryła utrzymana w tradycyjnym nurcie prowincjonalnego drewnianego budownictwa sakralnego współgra z oszczędnym detalem. Godną uwagi cechą wnętrza jest jego konstrukcja, w której elementy nośne pełnią również funkcję dekoracyjną, co nadaje wnętrzu specyficzny i indywidualny wyraz stanowiący o jego walorach architektonicznych i zabytkowych. Drewniana, wolno stojąca dzwonnica, o niewielkiej skali nawiązuje formułą architektoniczną do kościoła, tworząc wraz z nim jednorodną całość. Zespół kościelny w Kłodnicy Dolnej chociaż należy do późniejszych, jest obecnie jednym z nielicznych jakie zachowały się na terenie województwa lubelskiego. W związku z budową w 1997 r. nowego, murowanego kościoła, drewniana świątynia przestała pełnić swoją funkcję i do chwili obecnej (lipiec 2022 r.) stoi nieużytkowana.

Opracowano na podstawie archiwum parafialnego.