Chór parafialny

Chór parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej jest jedną z najstarszych grup duszpasterskich działającą we wspólnocie parafialnej. Jest to chór mieszany. Kierownikiem muzycznym i dyrygentem  od 1962 r. do 2020 r. był Tomasz Jamróz, miejscowy organista. Od 2020 r. kierownikiem i dyrygentem muzycznym jest Paweł Bednara. Patronat sprawuje ks. proboszcz, Marcin Rola.

Stale w próbach uczestniczy prawie 20 osób. Są to ludzie w różnym wieku, w większości starsi – emeryci i renciści, chociaż nie tylko. Łączy nas umiłowanie muzyki i śpiewu. Głównym celem działalności chóru jest oprawa muzyczna uroczystości parafialnych, świąt Roku Liturgicznego. Repertuar chóru jest różnorodny.

Przynależność do chóru to nie tylko praca, próby, koncerty, ale także wspólne przebywanie i wzajemne poznanie się przy okazji regularnych spotkań, np. świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wspólne śpiewanie dla chwały Bożej jest powodem do ogromnej satysfakcji i dumy.

Każdy, kto ma słuch muzyczny i dobry głos może należeć do naszego chóru. Próby odbywają się raz w tygodniu: we czwartki ok. godz. 19 w kościele a w okresie zimowym w Domu Parafialnym. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź,
tam dobre serca mają,
źli ludzie, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.

Członkowie chóru:

Baran Irena, Brodacz Henryk, Burda Izabela, Chamera Anna, Chmura Andrzej, Dzierżak Alina, Gąska Maria, Jamróz Dorota, Kloc Józef, Koper Wiesław, Kozłowska Teresa, Kuna Mirosław, Młynarczyk Joanna, Pęcak Jadwiga, Piejak Katarzyna, Samolej Adam, Stępień Zofia, Tymińska Zofia, Wąsik Alina, Wąsik Paweł, Wierzchowska Bożena, Żurawska Elżbieta, Żurawski Stanisław