Legion Maryi

Legion Maryi został założony przez Pana Franka Duffa – irlandczyka – urzędnika ministerstwa finansów w Irlandii. Frank Duff urodził się 7 lipca 1889. 7 września 1921 powołał do istnienia w Dublinie – stolicy Irlandii Stowarzyszenie Legionu Maryi. Duchowym celem Stowarzyszenia jest upodabnianie się do Maryi, aby pełniej uwielbiać Boga i skuteczniej przekazywać Go światu. Obowiązkiem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z duchowieństwem Kościoła w głoszeniu Dobrej Nowiny.

W formacji Stowarzyszenia kładzie się mocny nacisk na rozwój życia modlitwy członków, gorliwe życie sakramentalne i kult Matki Bożej. Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie.

Legion zrzesza kobiety i mężczyzn w różnym wieku. Znane są także młodzieżowe i dziecięce prezydia Legionu Maryi. Sama nazwa “LEGION” sugeruje stałą obecność, gotowość do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w głoszeniu z Maryją Dobrej Nowiny światu, czego szczególnym wyrazem jest coroczne święto Legionu Maryi “ACIES”.

Legioniści oprócz codziennych środków uświęcania, jakimi są modlitwa i częsta Eucharystia, jedna część różańca zobowiązują się do odprawienia raz w roku rekolekcji, wzięcia udziału w pielgrzymce, odprawiania w każdym miesiącu dnia skupienia.

Apostolski wymiar duchowości legionistów obejmuje opiekę nad chorymi, starcami, troskę o estetyczny wygląd kościołów i kaplic. Bardzo często członkowie Legionu są katechetami w parafiach. Jeśli nimi nie są, to starają się dopilnować, by katechezy były solidnie prowadzone przez innych katechetów.

Prezydium w Parafii:

Całka Zofia, Stec Zofia, Chmura Marianna, Dziewulska Zofia /prerzydent/, Jamróz Zofia, Mędykowska Maria, Pęcak Helena, Piejak Marianna, Pis Jadwiga, …. Zmarłe członkinie: +Bryk Leokadia, +Dudzińska Janina, +Toporowska Stanisława, +Wąsik Marianna.