Historia Parafii

Parafię erygował 11.04.1930 r. bp Marian Fulman. Poprzednio miejscowość należała do par. WIlkołaz. Po I-ej wojnie światowej dziedziczka majątku Kłodnica, Aleksandra Russanowska, ufundowała orchonkę, którą prowadziły Siostry Służebniczki NMP (pracują w parafii do dziś). Od 1922r. istniała przy tym zakładzie kaplica publiczna, zlikwidowana w momencie oddania do użytku świątyni. W skład nowej parafii weszły wioski: z par. Wilkołaz – Dąbrowa, Dobrowola, Kłodnica Dolna wieś i Kolonia, Kłodnica Górna, Osina, Ryczydół; z par. Niedrzwica Kościelna – Borzechów cz. południowa; z par. Ratoszyn – Kaźmierów i Kępa; w latach 70-tych z par. Wilkołaz dołączono wioskę Białawoda. Nową parafię uposażono w 10 mórg ziemi – ofiara Kłodnicy Dolnej i Górnej. Obecnie parafia nie posiada ziemi ornej. Archiwum par. prowadzone od założenia.

Sam kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany w 1929r. staraniem pierwszego proboszcza – ks. Pawła Sokołowskiego. Poświęcenia dokonał dziekan kraśnicki – ks. Józef Scipio del Campo 08.12.1929 r. Jest to budynek drewniany – ryglówka, jednonawowy, wybudowany z ofiar parafian. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia wybudowana wraz z kościołem. Świątynia posiada 2 wieże: na frontonie kościoła wysoka i na środku, nad nawą niska – na syganturkę. W 1957 r. w Przemyślu wykonano 3 spiżowe dzwony, które zostały zawieszone w wolnostojącej dzwonnicy.

W 1993 r. staraniem ks. prob. Władysława Kowalika rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego (arch. Janusz Bielak z Lublina). Świątynia murowana , jednonawowa na planie krzyża, została ukończona w 1997 r. i uroczyście dedykowana – poświęcona 12.10.1997r. przez abpa Józefa Życińskiego. W chwili oddania do użytku nowej świątyni – stara przestała pełnić swą funkcję.

Miejscowości należące do parafii: Białawoda, Dąbrowa, Dobrowola, Kaźmierów, Kępa, Kłodnica Dolna kol., Kłodnica Dolna w., Kłodnica Górna, Osina, Ryczydół.