Duszpasterze Parafii

Proboszczowie parafii:

 • Ks. Marcin Rola (2021-     )
 • Ks. Piotr Stańczak (2017-2021 )
 • Ks. Władysław Wójtowicz (2008- 2017 )
 • Ks. Władysław Kowalik (1990-2008)
 • Ks. Witold Ostaszewski (1983-1990)
 • Ks. Jan Kruk (1975-1983)
 • Ks. Michał Semko-Semkowicz (1964-1975)
 • Ks. Jan Kruk – wikariusz
 • Ks. Józef Jasiński – wikariusz
 • Ks. Marian Jabłoński – wikariusz
 • Ks. Józef Halliop (1952-1964)
 • Ks. Stanisław Pilcher (1951-1952)
 • Ks. Bolesław Pylak (V-X 19651) – późniejszy Biskup pomocniczy i potem Biskup Diecezji
 • Ks.Józef Perskiewicz (1945-1951)
 • Ks. Zygmunt Brzozowski (1941-1945)
 • Ks. Paweł Sokołowski (1928-1941)

Księża pochodzący z parafii:

 • Ks. Stanisław Gałat
 • Ks. Stanisław Wąsik
 • Ks. Stefan Młynarczyk (+02.12.1982)
 • Ks. Władysław Dziewulski (+19.08.1980)
 • Ks. Paweł Pałka (+05.02.1992)
 • Ks. Jakub Jachuła (+13.04.1944)
 • Ks. Józef Jachuła (+14.09.1961)

Siostry pochodzące z parafii:

 • Siostra Mirosława Gałat – Służebniczka Starowiejska
 • Siostra Monika Małgorzta Jachuła – Służebniczka Starowiejska (+23.04.1988)