Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami za parafię i poziom jej życia religijnego. W wielu sprawach posiada jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W takim przypadku pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.

Podczas ostatnich wyborów do Rady Duszpasterskiej zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej w skład Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

 • Ks. Marcin Rola – Przewodniczący Rady
 • Dubil Grzegorz – Kłodnica Górna – Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Poleszak Halina – Ryczydół
 • Chmura Andrzej – Kłodnica Dolna
 • Czapla Mirosław – Kłodnica Górna
 • Gałat Dorota – Kaźmierów
 • Jachuła Jerzy – Białawoda
 • Koper Wiesław – Dobrowola
 • Niezgoda Andrzej – Kol. Kłodnica Dolna
 • Pęcak Zbigniew – Dobrowola
 • Piotrowski Mariusz – Kępa
 • Skrabucha Tomasz – Kłodnica Dolna
 • Taramas Sylwester – Dąbrowa
 • Wierzchowska Bożena – Kol. Kłodnica Dolna
 • Wójcik Józef – Kłodnica Dolna
 • Żurawska Elżbieta – Osina

STATUT Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej