DOFINANSOWANIE Z PFRON-u

Dostosowanie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy – zabytkowy drewniany kościół z 1929 r.).

Umowa nr PPB/000002/03/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Termin realizacji projektu: 02.10.2023 r. – 30.06.2027 r.

Dofinansowanie z PFRON: 75 079,20 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

  1. Montaż podnośnika pionowego przy schodach prowadzących do wejścia głównego do zabytkowego kościoła
  2. Wykonanie ciągów pieszych i montaż ścieżki naprowadzającej

Dostosowanie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy – zabytkowy drewniany kościół z 1929 r.).

Umowa nr PPB/000002/03/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł Programu:

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

Termin realizacji projektu: 02.10.2023 r. – 30.06.2027 r.

Dofinansowanie z PFRON: 75 079,20 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

  1. Montaż podnośnika pionowego przy schodach prowadzących do wejścia głównego do zabytkowego kościoła
  2. Wykonanie ciągów pieszych i montaż ścieżki naprowadzającej