DOFINANSOWANIE MKiDN – REMONT DACHU KOŚCIOŁA – ETAP II

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 13 lipca 2023 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Kłodnica Dolna, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1929 r.): remont dachu kościoła, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła, wymiana elementów drewnianych dachu, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 13 lipca 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 13 lipca 2023 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Kłodnica Dolna, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1929 r.): remont dachu kościoła, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła, wymiana elementów drewnianych dachu, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 13 lipca 2023 r. – 30 listopada 2023 r.