DOFINANSOWANIE LWKZ – 2023 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2023 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083.

Zakres planowanych prac: prace rozbiórkowe przy kościele, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Termin realizacji prac: 30 listopada 2023 r. 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2023 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083.

Zakres planowanych prac: prace rozbiórkowe przy kościele, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Termin realizacji prac: 30 listopada 2023 r.