DOFINANSOWANIE LWKZ – 2022 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2022 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083.

Zakres planowanych prac: wymiana pokrycia dachowego – szpic wieży kościoła.

Termin realizacji prac: 18 listopada 2022 r.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2022 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083.

Zakres planowanych prac: wymiana pokrycia dachowego – szpic wieży kościoła.

Termin realizacji prac: 18 listopada 2022 r.