DOFINANSOWANIE MSWiA – „FUNDUSZ KOŚCIELNY”

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 września 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Remont pokrycia dachowego w zabytkowym zespole kościelnym, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 20 września 2022 r. – 9 grudnia 2022 r.

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 września 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Remont pokrycia dachowego w zabytkowym zespole kościelnym, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 20 września 2022 r. – 9 grudnia 2022 r.