DOFINANSOWANIE MKiDN – REMONT DACHU KOŚCIOŁA – ETAP I

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 czerwca 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Kłodnica Dolna, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1929 r.): remont dachu – etap I, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła – wieża i dach przy wieży, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 20 czerwca 2022 r. – 31 października 2022 r.

 

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 czerwca 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła.

Zadanie pn.: Kłodnica Dolna, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1929 r.): remont dachu – etap I, obejmuje wykonanie prac: roboty rozbiórkowe dachu kościoła – wieża i dach przy wieży, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej, deskowanie dachu kościoła, krycie dachu kościoła, montaż instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 20 czerwca 2022 r. – 31 października 2022 r.