Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Ogłoszenia

Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust B - 12.06.2015

 

Wprowadzenie do liturgii:

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzi nas Bóg — Dobry Pasterz. On sam przychodzi, aby stać się naszą ostoją i mocą. Dba o każdego z nas, z miłością się nad nami pochyla, a Jego Syn Jezus Chrystus życie daje za nas. Eucharystia, której celebrację rozpoczynamy, uobecnia właśnie tę przeogromną miłość Dobrego Pasterza, który prowadzi nas w tej liturgii na zielone pastwiska swojego słowa i zastawia obfity stół, z którego będziemy spożywać Jego Ciało i Krew. Otwórzmy się na Jego dary, aby mogły one napełnić nas i przemienić nasze serca.

10 Niedziela Zwykła B - 07.06.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Dla chrześcijanina dzień bez Boga jest dniem straconym. Dlatego z radością gromadzimy się przy ołtarzu naszego Pana w ten świąteczny dzień, aby słuchać słowa Życia, które rodzi wiarę oraz karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela. Słowo Boga i Niebiański Pokarm podtrzymują nas słabych w pielgrzymce do nieba.

Duchowe owoce, które zyskamy przez pobożne sprawowanie misteriów Jezusa Chrystusa podczas tej Mszy Świętej ofiarujmy za tych, którzy są pogrążeni w nędzy grzechu, aby Pan Jezus podźwignął ich i przyprowadził ich do wspólnoty Kościoła.

Jak zawsze na początku sprawowania Najświętszej Ofiary Zbawiciela, stańmy sercem skruszonym i wyznajmy przed Bogiem naszą grzeszność.

Uroczystość Najświętszej Trójcy B - 31.05.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Zadziwienie nad tajemnicą Boga prowadzi do zadziwienia nad tajemnicą człowieka. Poznanie misterium Pana Boga staje się sposobem rozumienia samego człowieka. Rozumienia nie tylko teoretycznego, ale takiego, które pozwala żyć godnie i pięknie w tym czasie, który został nam dany. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy drugiego człowieka i jego człowieczeństwa. Bliskość Boga ujawnia się także w tej liturgii eucharystycznej, dokonywanej mocą Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Niedziela Zesłania Ducha Świetego B - 24.05.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Tak jak Uczniowie Chrystusa, gromadzimy się w Wieczerniku, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś na sprawowaniu Eucharystii gromadzi nas uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To w Niej przez Ducha Świętego dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa. Darem Jego jest Duch Święty, przez którego nieustannie Bóg odnawia nasze serca i oblicze ziemi.

Prośmy podczas tej Mszy Świętej, aby Duch Święty był obecny zawsze w naszym życiu, byśmy posiedli Jego dary dla dobra całej wspólnoty Kościoła.

Za nim jednak będziemy o to prosić, przeprośmy dobrego Boga za to, że nie zawsze jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego w naszym życiu.

7 Niedziela Wielkanocna - Wniebostąpienie Pańskie B - 17.05.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Wniebowstąpienie jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do Ojca. Jednocześnie zapewnia nas o swojej obecności w Kościele oraz tym, że powróci powtórnie na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam również, że nasza ojczyzna jest w niebie. Prośmy dziś Boga, by umacniał naszą nadzieję i stale wskazywał drogę do domu Ojca.

lub:

Bardzo często jesteśmy podobni do mężczyzn z Galilei, którzy stoją i wpatrują się w niebo. Wołamy razem z nimi: Gdzie jesteś o Chryste? Czemu nie troszczysz się o nas, czemu nas nie wysłuchujesz? Czemu milczysz? Wstąpiłeś Chryste do nieba i jakby o nas zapomniałeś…

Jesteśmy dziś przy ołtarzu Pana Jezusa Chrystusa z sercami przepełnionymi mieszanymi uczuciami, z powodu uwielbienia Chrystusa, i smutku, z powodu rozstania się z Nim.
Jednak Chrystus pozostawia w naszych sercach nadzieję powtórnego przyjścia, jednak za nim przyjdzie powtórnie na ziemię, jest z nami wciąż podczas Eucharystii. To sakramentalne spotkanie z Chrystusem jest spotkaniem człowieka z Miłością, która kocha do końca.

Stańmy u progu tej Eucharystii z głęboką świadomością spotkania z Chrystusem obecnym w sakramentalnych znakach, które mają moc nas uzdrowić z grzechu i zbawić.

6 Niedziela Wielkanocna B - 10.05.2015

 

Wprowadzenie do liturgii:

Miłość to nadprzyrodzony dar Boga dla człowieka. Bez Boga nie jesteśmy wstanie pojąć czym jest miłość, każdy z nas jest powołany do miłości. Chrześcijańska świętość ma swoje odzwierciedlenie w Bożej Miłości. Nie możemy się zbawić i osiągnąć świętość sami, potrzebujemy innych ludzi, którzy nam w tym pomogą. Bóg zachęca nas dzisiaj, abyśmy miłowali naszych braci „tak jak On sam nas umiłował”.

Każdy dzień to kolejna szansa, by dawać ludziom miłość, która pochodzi od Jezusa Chrystusa. Jezusowa miłość jest „cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”.

Za to, że bardzo często w naszym życiu jesteśmy dalecy od takiej miłości, prośmy Jezusa o przebaczenie na początku tej Eucharystii.

5 Niedziela Wielkanocna B - 03.05.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Każdy z nas w duchowym rozwoju, potrzebuje Bożej pomocy - Bożego wsparcia. Jak winna latorośl sama z siebie nie jest w stanie istnieć i rozwijać się, tak i człowiek, by mógł cieszyć się w swoim życiu duchowymi owocami, musi tkwić w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest wstanie dać nam wszystko to, co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju. Dlatego przychodzimy na tę Eucharystię do naszego Pana i Mistrza, który daje nam życiodajne soki, tak bardzo niezbędne na drodze do zbawienia.

4 Niedziela Wielkanocna B - 26.04.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy ślą do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych dusz.

3 Niedziela Wielkanocna B - 19.04.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba.
Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa.

Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

2 Niedziela Wielkanocna B - 12.04.2015

Wprowadzenie do liturgii:

Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb — znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

Przeprośmy Boga wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego za słabość naszej wiary i wszystkie winy, aby uzyskać przebaczenie, jakiego udziela nam Bóg przez posługę Kościoła i aby umocniła się nasza wiara.

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 21