Nie zwalniamy tempa… ruszyły prace przy elewacji drewnianego kościoła

W poniedziałek 25 września 2023 r. rozpoczął się pierwszy etap prac renowacyjnych przy elewacji naszego zabytku. Udzielone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie finansowe dla planowanej inwestycji, pozwoliło przystąpić do działania, którego efekty już są dostrzegalne. Zakres planowanych prac obejmuje fronton kościoła wraz z wieżą, stronę południową świątyni i niewielki fragment od strony cmentarza parafialnego.