Odbiór konserwatorski drugiego etapu prac przy wymianie dachu

We wtorek 5 września 2023 r. w obecności proboszcza, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie dokonali odbioru konserwatorskiego zrealizowanych prac. Pozytywna ocena wykonanych na zabytkowym kościele robót koreluje z efektem wizualnym, który nie tylko „cieszy oko” miejscowej społeczności, ale coraz częściej przykuwa uwagę przejeżdżających przez Kłodnicę osób.

We wtorek 5 września 2023 r. w obecności proboszcza, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie dokonali odbioru konserwatorskiego zrealizowanych prac. Pozytywna ocena wykonanych na zabytkowym kościele robót koreluje z efektem wizualnym, który nie tylko „cieszy oko” miejscowej społeczności, ale coraz częściej przykuwa uwagę przejeżdżających przez Kłodnicę osób.