Odbiór konserwatorski pierwszego etapu prac przy elewacji kościoła

 

Przeprowadzone w poniedziałek 18 grudnia 2023 r. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oględziny drewnianego kościoła, w związku ze zgłoszeniem przez ks. Marcina Rolę odbioru prac związanych z remontem elewacji obiektu, przebiegły zadawalająco. Kolejny, bardzo znaczący etap prac przy naszym zabytku, przechodzi do historii, pozostawiając kościół w zupełnie nowej odsłonie. Finansowe wsparcie udzielone przez MKiDN sukcesywnie „przekuwamy” w efekty, które ukazują niewątpliwy walor starej świątyni. Nie sposób w tym miejscu nie podziękować tym wszystkim, którzy przez wykonaną pracę „odcisnęli znaczący ślad” na zabytkowym kościele, nadając jego elewacji niepowtarzalny charakter. 

 

Przeprowadzone w poniedziałek 18 grudnia 2023 r. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oględziny drewnianego kościoła, w związku ze zgłoszeniem przez ks. Marcina Rolę odbioru prac związanych z remontem elewacji obiektu, przebiegły zadawalająco. Kolejny, bardzo znaczący etap prac przy naszym zabytku, przechodzi do historii, pozostawiając kościół w zupełnie nowej odsłonie. Finansowe wsparcie udzielone przez MKiDN sukcesywnie „przekuwamy” w efekty, które ukazują niewątpliwy walor starej świątyni. Nie sposób w tym miejscu nie podziękować tym wszystkim, którzy przez wykonaną pracę „odcisnęli znaczący ślad” na zabytkowym kościele, nadając jego elewacji niepowtarzalny charakter.