Pierwszy etap prac renowacyjnych już za nami…

W dniu 9 września 2022 r. w obecności pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, przedstawicieli firmy „GREM” – wykonawcy realizowanej inwestycji – oraz proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej, dokonano odbioru konserwatorskiego I-go etapu robót przy zabytkowym kościele. Roboty objęły wieżę kościelną i dach przy wieży. Jak zapisano w protokole: „Prace wykonano prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną”. Efekty cieszą i mobilizują do podejmowania starań o pozyskiwanie środków finansowych na realizację dalszych prac.

W dniu 9 września 2022 r. w obecności pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, przedstawicieli firmy „GREM” – wykonawcy realizowanej inwestycji – oraz proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej, dokonano odbioru konserwatorskiego I-go etapu robót przy zabytkowym kościele. Roboty objęły wieżę kościelną i dach przy wieży. Jak zapisano w protokole: „Prace wykonano prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną”. Efekty cieszą i mobilizują do podejmowania starań o pozyskiwanie środków finansowych na realizację dalszych prac.