Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Aktualności

"Reforma" małżeństwa i rodziny?

archiwum :30 listopad 2014

W historii religii świata jest wielkim problemem z jednej strony konieczność dokonywania pewnych zmian odpowiednich do danej epoki, a z drugiej strony utrzymania istotnej tożsamości. Najczęściej występowały tu dwa procesy: albo religia z wiekami kostniała w swych formach, np. w Egipcie w epoce rzymskiej używano w liturgii języka tak starego, że tylko garstka kapłanów go rozumiała, albo ulegała ona tak głębokim przemianom, że popadała w synkretyzm lub w ogóle się rozpadała, jak religia rzymska.

Wedle zasady dialogu...

archiwum :10 listopad 2014

Na obraz Boży go stworzył (Rdz 1,27)

Święto Odzyskania Niepodległości, przeżywane w pełni odniesień historycznych i zadań współczesnych, nakazuje nam spojrzeć głębiej na elementarne zasady, które budują społeczną więź, stabilizują pokój między różnymi grupami społecznymi, a także zabezpieczają miejsce dla każdego z obywateli. Porównujemy tę atmosferę do tej z roku 1918 i lat następnych, a równocześnie próbujemy rozeznać zadania współczesne, które realizujemy według zdobytej wiedzy i zaangażowania w budowanie współczesności.

Antykatolicka koncepcja małżeństwa według Marcina Lutra

archiwum :10 listopad 2014

W kontekście obrad synodu biskupów w Rzymie na temat małżeństwa i rodziny warto przywołać protestancką koncepcję małżeństwa Marcina Lutra, co pozwoli głębiej uchwycić istotę zaistniałej problematyki.

Źródłem ostatecznej i wiecznej prawdy jest Bóg objawiony jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, będący jednym Bogiem przez jedno Bóstwo i zarazem Trójosobowym. Ten Pan Bóg jest Stwórcą wszechświata, a także małżeństwa jako związku jednego mężczyzny z jedną kobietą. Kluczową więc kwestią dla właściwego zrozumienia genezy, natury, właściwości, dóbr i celowości małżeństwa i rodziny jest w nauce Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Chrystusowego niezmienna prawda o ich absolutnie doskonałym Kreatorze istniejącym jako odwieczna tożsamość m.in. Prawdy, Miłości, Prawa, Sprawiedliwości, Miłosierdzia i Świętości. By zrozumieć protestanckie myślenie o małżeństwie, należy zapytać, jak Marcin Luter jako inicjator reformacji pojmuje Boga.

Prawda jest w Bogu i krzyżu

archiwum :6 listopad 2014

Wypowiedź JE ks. bp. Kazimierza Ryczana z Kielc dotycząca spotu reklamowego Platformy Obywatelskiej

Wszelkie próby nawet te zakamuflowane nie zmienią podejścia Polaków do wartości i tradycji chrześcijańskiej, z której wyrasta nasz Naród. Wszyscy, którzy usiłują zlekceważyć krzyż, nie reprezentują Polski i Polaków. Obraz Polski jest zgoła odmienny od tego, który reklamują. To, co pokazuje spot wyborczy Platformy Obywatelskiej, gdzie próbuje się grać krzyżem, czy spot, który ma promować Polskę bez krzyża na Giewoncie, nie przedstawia naszej Polski, ale Polskę ideologicznych przewidzeń realizowanych za unijne pieniądze.

Zdrada małżeńska

archiwum :6 listopad 2014

Jedność małżeństwa jest znakiem jedności Chrystusa z Kościołem. Dlatego dążmy do niej. Trzymajmy się jej.

Słowo zdrada jest w ogóle słowem dzisiaj bardzo nielubianym przez ludzi, którzy odchodzą od pierwotnej miłości i pierwotnych zobowiązań.

Znajdują wtedy całą masę rozmaitych wytłumaczeń. Zwalają winę na innych. Oni, oczywiście, nie są winni. I rzeczywiście uważam, że słowem „zdrada” nie należy szafować zbyt łatwo, bo to słowo u nas kojarzy się bardzo źle. Co to jest zdrada? Odejście, dla takich czy innych powodów, od obietnicy, że się będzie wiernym określonym ideałom, które się uznało i przyjęło.

A co po spowiedzi?

archiwum :4 listopad 2014

Niektórzy sądzą, że wyznanie grzechów przed kapłanem to zasadniczy element pojednania z Bogiem. Najczęściej traktowane jest przy tym jako przykry i bolesny obowiązek. Z chwilą opuszczenia kratek konfesjonału „mamy święty spokój do najbliższych świąt”. Tymczasem sakrament pojednania nie kończy się z chwilą opuszczenia konfesjonału. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że dopiero wtedy się zaczyna.

Gender

archiwum :4 listopad 2014

No i mamy nową modę: gender, gender, gender... Coś nadzwyczajnego!

 

Cofnę się tu trochę, bo rozprawianie na ten temat często się zaczyna od pytania: „Co Ojciec sądzi na temat ideologii gender?”. Pytam wtedy: „A co rozumiesz przez słowo «gender»?” Bardzo wielu rozmówców nie wie, o co chodzi.

Aby udzielić właściwej odpowiedzi

archiwum :4 listopad 2014

Na obraz Boży go stworzył (Rdz 1,27)

W przemówieniu zamykającym sesję nadzwyczajną synodu biskupów Ojciec Święty Franciszek wyznaczył program, który będziemy realizować, każdy według zakresu własnych obowiązków, w Kościele. Papież mówił: „Mamy teraz jeszcze rok na dojrzewanie, z prawdziwym rozeznaniem duchowym, zaproponowanych idei i znalezienie praktycznych rozwiązań wielu trudności i niezliczonych wyzwań, którym muszą stawić czoła rodziny, by dać odpowiedź na wiele zniechęceń, jakie zwodzą i gnębią rodziny”. Ta zachęta Ojca Świętego rozmaicie jest podejmowana przez medialnych komentatorów synodalnego zgromadzenia. Najbardziej aktywne są te ośrodki, które chcą widzieć w ostatnim wydarzeniu kościelnym nową erę w pełnieniu jego misji. Pojawiło się nawet takie sformułowanie: „zmiany zostały uruchomione, nie ma już odwrotu.” Przy tym sugeruje się metodę pracy typową dla nauk socjologicznych. Podstawowym źródłem wiedzy jest wywiad, sondaż, ankieta, czyli sięgnięcie do świadomości społecznej za pomocą analizy i socjometrycznych obliczeń opisujących ludzkie obyczaje. W odniesieniu do pracy Kościoła, nie czekając nawet na wyniki ewentualnych badań, autorzy tych komentarzy widzą cel, do którego opisane zmiany mają doprowadzić. Opinia publiczna więc przejęłaby kompetencje synodu, decyzje zapadłyby – jak się popularnie mówi – na dole, w oparciu o mniej czy bardziej uczciwie prezentowane wyniki tych dociekań.

O prawdę i dobro w samorządach

archiwum :2 listopad 2014

Władza jest istotną strukturą człowieka i występuje zaraz po funkcji życiowej. Są różne postacie władzy – nad sobą samym oraz nad innymi ludźmi i nad światem rzeczy. Ale ten sam człowiek jest zarazem na różne sposoby poddany władzy zewnętrznej, co bywa często uciążliwe, a nawet i złączone z utratą swojej sprawiedliwej wolności. Dlatego w życiu społecznym są ustawiczne dążenia do humanizacji władzy społecznej, politycznej i państwowej. Ma temu służyć m.in. samorząd.

Jesteśmy, by leczyć rany

archiwum :28 październik 2014

Z ks. abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiają ks. Leszek Gęsiak SJ z Radia Watykańskiego i Marcin Perłowski z „Naszego Dziennika”

Księże Arcybiskupie, spotykamy się po bardzo ważnym etapie pracy Kościoła, po zakończeniu bardzo ważnego synodu. Proszę o pierwsze refleksje i podsumowanie tego, co wydarzyło się w auli synodalnej w ostatnich dniach, a zwłaszcza w końcówce obrad.

– Gdy myślę o tych dwóch tygodniach synodalnych, chciałbym zwrócić uwagę na trzystopniowość, która towarzyszyła temu, podobnie jak innym synodom. Na początku: „Relacja ante disceptationem”, która została przedstawiona przez ks. kard. Petera Erdö. Zyskała ona dość duże uznanie ze względu na swoją kompletność i na wyważony sposób przedstawienia problemów związanych z małżeństwem i kazusami specjalnymi, tzn. z małżeństwami regularnymi i małżeństwami nieregularnymi. Ta pierwsza wersja po dyskusji została sformułowana na nowo, z uwzględnieniem głosów, które padły w międzyczasie.

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 19