Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Aktualności

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa

archiwum :19 wrzesień 2014

W intensyfikującym się w XIX wieku kulcie Najświętszego Serca Jezusa, obok podkreślania jego ogólnego znaczenia eklezjalnego i społecznego, zwracano również uwagę na potrzebę pogłębienia jego wymiaru wewnętrznego. Odzwierciedlała się w tym uznana prawidłowość chrześcijańska, zgodnie z którą świętość osobista wierzących jest warunkiem i gwarancją ich skutecznego działania zewnętrznego, zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym i polityce. Dlatego też idea społecznego królowania Najświętszego Serca Jezusa była wspierana przez rozmaite stowarzyszenia i ruchy o charakterze duchowym, które służyły wewnętrznej formacji chrześcijan i przygotowywaniu ich do podejmowania pojawiających się wyzwań społecznych. W tym kontekście trzeba wspomnieć o wciąż żywotnym i twórczo rozwijającym swoją działalność Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa.

NIK potwierdza okupacyjny charakter III RP

archiwum :29 sierpień 2014

Polska liczy sobie ponad tysiąc lat, ale formy państwowości polskiej wielokrotnie się w tym czasie zmieniały. Polska najpierw była księstwem, potem, tzn. od koronacji Bolesława Chrobrego, stała się królestwem, później, tzn. po testamencie Bolesława Krzywoustego, stała się konglomeratem coraz to drobniejszych księstw, aż Władysław Łokietek 20 stycznia 1320 roku restaurował królestwo. Wreszcie w roku 1569 Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie zrzekły się odrębnej niepodległości, by ustanowić nowe państwo w postaci Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która przetrwała do roku 1795.

Zjednoczeni przez Jasną Górę. Na obraz Boży go stworzył (Rdz 1,27)

archiwum :20 sierpień 2014

Przed odpustem Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia, odprawiana jest nowenna. Każdego dnia wieczorem prowadzona jest medytacja i modlitwa przygotowująca do uroczystości odpustowych. Jest to też okres pielgrzymek w drugim terminie zmierzających na Jasną Górę. Liczby pielgrzymów świadczą o niegasnącej roli klasztoru jasnogórskiego. A wszystko bierze się stąd, że w kaplicy Cudownego Obrazu patrzą na pątników matczyne oczy i błogosławi wszystkich Syn Matki. Jasnogórska Matka Kościoła, Jezus Chrystus na Jej rękach! Tak jest do dzisiaj, w czasach, gdy podejmuje się wiele ataków, ażeby wygasić wszystkie rozpalone serca i wyłączyć z życia społecznego miłość Matki Najświętszej, uśpić świadomość, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, zatrzeć ślady wiary w życiu Narodu.

Wezwani do świętości

archiwum :13 sierpień 2014

Homilia ks. abp. Stanisława Wielgusa, arcybiskupa seniora archidiecezji warszawskiej, wygłoszona 11 sierpnia br. w Radecznicy

Z wielką radością przyjąłem zaproszenie Czcigodnych Ojców Bernardynów, by w dniu dzisiejszym wziąć czynny udział w drugiej już pielgrzymce słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam do sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy, gdzie 350 lat temu miały miejsce jedyne na świecie, uznane przez władze kościelne, objawienia św. Antoniego z Padwy, umiłowanego już od stuleci przez miliony ludzi z całego świata, wielkiego patrona i opiekuna osób strapionych i pokrzywdzonych.

Święty Antoni był i jest nie tylko pocieszycielem niezliczonych chrześcijan zwracających się przez jego pośrednictwo do Boga z prośbą o pomoc w najróżniejszych sprawach i intencjach.

Św. Antoni stanowi także dla każdego z nas piękny wzór do naśladowania w naszej wędrówce ku świętości, do której wszyscy zostaliśmy powołani.

Hejże! na sumienie!

archiwum :11 sierpień 2014

Wszystkiego już spodziewaliśmy się po naszych współczesnych władzach, notablach i koryfeuszach nowej myśli i kultury, ale kiedy teraz wzywają oni do walki z sumieniem jako największym wrogiem nowoczesnego człowieka i Polski, to po prostu osłupieliśmy. Co się z tymi ludźmi stało?

Dyktatura relatywizmu

archiwum :11 sierpień 2014

Wypowiedź minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej na temat „neutralności światopoglądowej” polskich szkół wpisuje się w kontekst intensywnej wojny ideologicznej toczonej we współczesnej Polsce. Środowiska nowej lewicy za wszelką cenę chcą opanować rząd dusz w naszej Ojczyźnie, wywołując raz za razem nowe konflikty ideologiczne. Najbardziej łakomym kąskiem jest dla nich młodzież. Stąd np. obecność na Przystanku Woodstock księdza Lemańskiego, który zamiast głosić Ewangelię wśród zbuntowanej młodzieży, zajął się atakowaniem biskupów, pokazując zagubionym młodym ludziom wizję buntu wobec hierarchii kościelnej. Na tym choćby przykładzie doskonale widać, jaką rolę w kształtowaniu charakterów młodych osób odgrywa Jerzy Owsiak. Niektórzy twierdzą, że chodzi mu tylko o pomaganie dzieciom. Tymczasem zasadnicza część „formacyjna” jego akcji odbywa się właśnie na Przystanku Woodstock. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, jaki sens miało zaproszenie księdza Lemańskiego na to „formacyjne” spotkanie? Odpowiedź może być tylko jedna: Owsiak jest świetnym narzędziem do ideologizacji młodego pokolenia, posługując się doskonałym „zmiękczaczem” w postaci działalności charytatywnej.

Jak nie odebrać sobie wolności?

archiwum :11 sierpień 2014

Choć człowiek jest z natury stworzeniem społecznym, to sama społeczność może przybierać różne formy, i nie musi to być koniecznie państwo. Zresztą i państwa występują pod różnymi postaciami, bo nawet państwo historycznie to samo różni się istotnie w zależności od epoki lub ustroju. Co innego Polska Piastów, co innego I Rzeczpospolita, a jeszcze co innego PRL. Nie można więc absolutyzować pojęcia państwa, a to oznacza, że państwa mogą być nie tylko różne, ale również lepsze lub gorsze.

„O chrześcijańskie zasady życia państwowego” List pasterski ks. kard. Augusta Hlonda

archiwum :11 sierpień 2014

Najmilsi w Chrystusie!

Dobrotliwa Opatrzność Boża przywróciła nam niepodległość, kiedy się w świecie coraz groźniej uwydatniać zaczynał kryzys Państwa. Ludzkość patrzy na szlachetne, a nawet genialne inicjatywy w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Mężowie stanu poszczycić się mogą powodzeniem w niejednej arcytrudnej sprawie. Są przykłady polityki dostojnej, oryginalnej, górnie pojmowanej. A mimo to szerzy się wrażenie, że pogłębia się przesilenie samej instytucji Państwa.

Dumni z naszej walki

archiwum :3 sierpień 2014

Z okazji kolejnej, okrągłej rocznicy Powstania Warszawskiego trzeba jeszcze raz powtórzyć udokumentowaną argumentację wskazującą na to, że jego wybuch był efektem tragicznego zbiegu wielu elementów, stając się swoistą tragedią grecką, sytuacją, w której każda próba rozwiązania pojawiającego się problemu daje podobnie tragiczny, negatywny rezultat.

Punktem wyjścia zbrojnej walki z niezwykle okrutnym niemieckim okupantem, który już w przeddzień Powstania, pod koniec lipca 1944 roku, miał na swoim sumieniu miliony zamordowanych polskich obywateli: Polaków i Żydów, wzbudzając w ten sposób, trudną do zrozumienia dla współczesnego pokolenia, nienawiść i chęć odwetu, był 27 lipca 1944 roku. Gubernator „dystryktu warszawskiego” Ludwig Fischer wydał rozkaz nakazujący zgłoszenie się 100 tysięcy warszawiaków następnego dnia do budowy fortyfikacji fortecy Warszawa (Festung Warschau) przed atakiem nadchodzącej Armii Czerwonej.

Powstanie Wolnych Polaków

archiwum :3 sierpień 2014

70 lat to dużo czasu. To wystarczająca perspektywa, by dokonać oceny ważnych dla Narodu wydarzeń, choćby najbardziej zawikłanych lub zanurzonych w wielką politykę, na którą Polacy mieli niewielki wpływ.

70 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego warto potrząsnąć workiem sowieckich kłamstw, które po wojnie rządzący komuniści ochoczo rozpowszechniali i które utrzymują się do dziś. Niestety, nie tylko w mediach postkomunisŹtycznych.

Pierwszym kłamstwem było rzekome „wydłużenie linii aprowizacyjnych” i dostaw amunicji dla sowieckiej armii. Bojcy nie mieli rzekomo co jeść i czym strzelać, więc stali pod Warszawą i czekali na swoje „linie”, a w tym czasie Niemcy zabijali niemal na ich oczach dziesiątki tysięcy kobiet i dzieci, wypędzili z miasta prawie całą ocaloną ludność (wcześniej ograbiwszy ją z resztek dobytku w obozie pruszkowskim i na trasie przemarszu), wreszcie zamienili stolicę Polski w kupę gruzów.

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 19