Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

I Niedziela Adwentu – 2016.11.27

Wprowadzenie do liturgii:

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze oczekiwanie i tęsknota za Panem stają się coraz intensywniejsze, a nasze myślenie o niebie coraz częstsze? Czy jesteśmy ludźmi, którzy każdego dnia czujnie oczekują na radosne spotkanie z Panem? Za brak takiej postawy w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz naszego najlepszego Ojca.

 

 1. W Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny; hasło: „Idźcie i głoście”, symbolem: olej-namaszczenie.

 2. Adwent niech będzie dla nas czasem świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania niech będzie dla nas Matka Najświętsza. Roraty dla dzieci - i nie tylko - w ciągu tygodnia będą w te dni, kiedy będzie Msza św. wieczorna, a szczególnie w środy i czwartki o g. 1600.

 3. 16 grudnia, w czwartek Mszą św. o g. 1700 w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. dr Andrzej Oleszko, dyretor Domu Księży Emerytów.

 4. W tym tygodniu przypada: – I-szy czwartek miesiąca - dzień modlitw za kapłanów i o nowe, liczne i dobre powołania, – I-szy piątek miesiąca - dzień modlitwy wynagradzającej za grzechy, – I-sza sobota miesiąca - dzień poświęcony Matce Bożej.

 5. Najbliższa niedziela to I-sza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o g. 930 będzie konferencja różańcowa.

 6. W przyszłą niedzielę taca w czasie Mszy św. będzie na Seminarium Duchowne w Lublinie.

 7. W przyszłą niedzielę wychodząc z kościoła po Mszach św. będzie można wesprzeć koszt rehabilitacji Weroniki Przybycień. Natomiast zbiórka ofiar na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie” wyznaczona na najbliższą niedzielę będzie w późniejszym terminie.

 8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny /nurer grudniowy/. Są do nabycia kalendarze Maryjne.

 9. W ramach akcji: „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” są do nabycia świece adwentowe.

 10. Dzisiaj zostaną /zostały/ poświęcone opłatki na stół wigilijny. W najbliższym czasie będą roznoszone do każdej rodziny. Ofiary składane będą na inwestycje realizowane w tym roku w kościele. W związku z tym proszę Radnych o rozniesienie opłatków w swoich rejonach.

 11. Można zgłaszać się w związku z ofiarowaniem świerków do kościoła dopiero na przyszły rok.

 12. Udział w pracach porządkowych na cmentarzu: Dobrowola: Pęcak Zbigniew, Pizoń Józef; Kaźmierów: Młynarczyk Henryk, Wierzchowski Wacław; Kłodnica Dolna: Wierzchowski Jan, Wierzchowski Piotr; Kłodnica Górna: Mikuła Marek, Toporowski Ryszard, Woźniacki Edward. Bóg zapłać!

 13. Dzisiaj w 4-tą niedzielę miesiąca można złożyć dobrowolną ofiarę na Radio Maryja i Telewizję TRWAM.

 14. Rocznice śmierci przypadające w tym tygodniu /27.11-03.12/: Marianna Żywicka, Maria Jamróz, Tadeusz Dubilis, Stanisława Gołoś, Franciszek Janczarek; Józefa Gałat, Ludwika Stec, ks. Paweł Sokołowski, Zofia Gałat, Franciszek Piotrowski, Stanisław Piejak, Adela Błażejczyk; Katarzyna Szantyka, Feliksa Samolej, Anna Brodacz; Józefa Przyłuska, Wojciech Pelak, Jan Bukowski, Jan Leziak, Jakub Pałka, Helena Bartnik, Stanisław Koper, Marianna Czajka, Irena Dzierba, Małgorzata Różyło, Mateusz Tykło–noworodek/; Aniela Jednińska, Otylia Skiba, Jan Adamczyk; Michalina Kowalska, Czesław Prawicki, Stanisław Samolej, Paweł Wąsik, Maria Jamróz, Andrzej Gajkowski, Adam Daniel; Adam Porębiak, Ludwik Kwiatkowski, Stanisława Łach, Wieczne odpoczywanie.... /Msza św. wspólna będzie 30 grudnia/.

 

 

Wprowadzenie do liturgii słowa

Myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa stanowi główny temat dzisiejszej niedzieli. Jego powrót na ziemię będzie jednak niespodziewany. Ewangelia wzywa nas do czuwania. Tym czuwaniem jest udział w Eucharystii. Poprzez nią już dzisiaj przychodzi do nas Pan i zbliża się nasze zbawienie - jak nas poucza św. Paweł. Wsłuchamy się z uwagą w słowo, które skieruje do nas Pan.


Modlitwa powszechna

Oczekując na przyjście Pana, trwamy na modlitwie i do Boga, który jest źródłem pokoju i nadziei zbawienia, kierujemy nasze wspólne modlitwy.

 1. Prośmy, aby chrześcijanie byli czujni i zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie w chwale. R. Przyjdź nam z pomocą, Boże Wszechmogący.

 2. Prośmy, aby grzesznicy powstali z grzechów i zbliżyli się do światła, które zwiastuje nadejście przebaczenia.

 3. Prośmy, aby cierpiący, chorzy i uwięzieni z nadzieją oczekiwali na umocnienie, uzdrowienie oraz pełne uwolnienie w Chrystusie.

 4. Prośmy, aby mieszkańcy naszej parafii przez udział w rekolekcjach adwentowych przygotowali się na radosne powitanie Zbawiciela.

 5. Prośmy, aby nasi zmarli znaleźli pokój w Chrystusie, który dla wszystkich otwiera bramy zbawienia.

 6. Prośmy, abyśmy sami usłyszeli wezwanie Ewangelii i przyoblekli się w Pana Jezusa Chrystusa.

Wysłuchaj nas, Boże, byśmy czuwając wiernie wypełniali nasze powołanie i byli zawsze gotowi na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Przed prefacją

Nakarmieni słowem życia, dziękujmy Bogu za dzieło zbawienia, dokonane przez pierwsze przyjście Zbawiciela, dziękujmy za zapowiedź drugiego przyjścia, na które oczekujemy zgromadzeni na modlitwie.
Przed rozesłaniem

Nie wiemy, kiedy powróci nasz Pan na ziemię. Czuwajmy więc, a błogosławieństwo Boga niech nas umocni w nadziei, że Pan nasz na pewno przyjdzie aby nagrodzić tych, którzy czynią sprawiedliwość i strzegą Jego dróg.