Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

2 Niedziela Wielkanocna C - 2016.04.03

Wprowadzenie do liturgii:

Miłosierdzie Boże, to miłość, która jest bezinteresowna i żaden człowiek nie potrafi fizycznie, ani matematycznie podać wagi tej miłości. Ona jest niezgłębiona i niepojęta przez żaden ludzki umysł.

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata.

Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta Ofiara, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej strony.

Za brak miłości w naszym życiu do Boga i człowieka przeprośmy teraz Stworzyciela, abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć tę Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.

 

  1. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest tajemnicy Miłosierdzia Bożego.

  2. Z racji dzisiejszego święta Miłosierdzia Bożego jest prowadzona zbiórka dobrowolnych ofiar na „Fundusz Caritas”.

  3. Komunikat Arcybiskupa Stanisława Budzika /załącznik/.

  4. Dzisiaj po Mszy św. o g. 930 – konferencja różańcowa.

  5. Jutro - przeniesione z 25 marca - święto Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o g. 930 i 1700.

  6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

  7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 930 nauka dla przygotowujących się do małżeństwa.

  8. W zakrystii można jeszcze nabyć kropielnice domowe.

  9. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski /załacznik/.

  10. Rocznice śmierci przypadające w tym tygodniu /03-09.04/: Marianna Wierzchowska, Szczepan Krzeszowiak, Katarzyna Jóźwiak; Stanisław Patora, Józef Bednara, Janina Jachuła; Jan Gałat, Maria Chmura, Józef Kołtun, Rozalia Tyza; Tekla Bartoszek, Mamert Kwiatkowski, Jan Kuna, Helena Chromnicka, Stanisław Biszczak, Jan Grudziński; Czesław Jakub Wójcik, Anna Wnuczek, Łukasz Koszlak, Marianna Niedziela; Andrzej Janczura, Wojciech Kózka, Teofila Siedlecka, Józef Pis; Ludwik Adamczyk, Witold Zieleniak, Józef Strug, Stefan Kasperek. Wieczne odpoczywanie.... /Msza św. wspólna będzie 27 kwietnia – środa, g. 1700; zapraszam/