Wielkanoc

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we Mnie choćby i umarł żyć będzie ” J 11, 25

Leave a comment