19 Rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1, 26).

18 Maja przypadła 19 rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza. Z tej okazji odbyła się msza św. na której Ks. proboszcz wraz z kolegami z roku podziękowali za łaskę sakramentu święceń.