Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej

Lublin, dn. 29 sierpnia 2002 r. Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej 1. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania,…

STATUT Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

Lublin, 3 września 1997 r. Nr 845/Gł/97 STATUT Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej 1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła - w ramach…

Kółka Różańcowe

GENEZA i FORMY MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ Modlitwa różańcowa jest usilnie zalecaną przez Kościół formą czczenia Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej. Obecna forma różańca jaką znamy i praktykujemy składa się z różnych…

Chór parafialny

Chór parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej jest jedną z najstarszych grup duszpasterskich działającą we wspólnocie parafialnej. Jest to chór mieszany. Kierownikiem muzycznym i dyrygentem  od 1962 r.…

Schola

Informacje odnośnie do scholi zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.

Legion Maryi

Legion Maryi został założony przez Pana Franka Duffa - irlandczyka - urzędnika ministerstwa finansów w Irlandii. Frank Duff urodził się 7 lipca 1889. 7 września 1921 powołał do istnienia w Dublinie -…

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form…

Ministranci i lektorzy

Pozdrowienie ministranckie: Króluj nam, Chryste! Odpowiedź: Zawsze i wszędzie. Ministrare (łac.) znaczy służyć. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy…

Sakramenty i sakramentalia

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedemi i obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar…