Ofiarowanie Pańskie – Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem…

Boże Narodzenie

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Ewangelia wg św. Łukasza 2,  10-1 l

Życzenia

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia: Niech Jezus, Słowo Wcielone będzie dla Was Chlebem Życia; Drogą, którą będziecie kroczyli każdego dnia; Prawdą, którą przekażecie w głoszonym…

IV Niedziela Adwentu

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają [Łk 1,78-79]

III Niedziela Adwentu

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. [Lb 24,17]

II Niedziela Adwentu

Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. [Iz 40,10]