Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

DOFINANSOWANIE Z PFRON-u

Dostosowanie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy – zabytkowy drewniany kościół z 1929 r.). Umowa nr PPB/000002/03/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al.…

DOFINANSOWANIE LWKZ – 2023 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2023 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083. Zakres planowanych prac: prace rozbiórkowe…

DOFINANSOWANIE LWKZ – 2022 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2022 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083. Zakres planowanych prac: wymiana pokrycia…

DOFINANSOWANIE MSWiA – „FUNDUSZ KOŚCIELNY”

W związku z przyznaną dotacją przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 września 2022 r. rozpoczęły się prace przy dachu kościoła. Zadanie pn.: Remont pokrycia dachowego w zabytkowym zespole…