Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

DOFINANSOWANIE LWKZ – 2022 R.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2022 r. dotacji celowej na prace przy kościele w zespole kościelnym w Kłodnicy wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1083. Zakres planowanych prac: wymiana pokrycia…