Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Ogłoszenia

4 Niedziela Zwykła B - 2015.02.01

Wprowadzenie do liturgii:

Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantuje zbawienie.

Za to, że nie zawsze słuchamy Boga w naszej codzienności i zagłuszamy serca na Jego zbawczą naukę, przeprośmy Go teraz u progu tej Eucharystii.

3 Niedziela Zwykła B - 2015.01.25

Wprowadzenie do liturgii:

„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W tygodniu poświęconym modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan gromadzimy się na celebracji zbawczych wydarzeń Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem Kościoła Bożego. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia swoich serc, bo przyjście Pana i Jego królestwa jest już bliskie. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie , którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb.

Za brak jedności w naszych rodzinach, w zakładach pracy i we wspólnocie Kościoła przeprośmy Boga na początku tej Mszy Świętej.

2 Niedziela Zwykła B - 2015.01.18

Wprowadzenie do liturgii:

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

U progu tej Eucharystii przeprośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, że tak często zatwardzamy nasze serca, słysząc Jego głos.

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu - 2015.01.04

Wprowadzenie do liturgii:

Już drugi tydzień cieszymy się Bożym Narodzeniem. Dziecię Jezus wnosi tyle ciepła do naszej religijności, kontaktów rodzinnych. Bóg bowiem jest taki ludzki.

Zgromadzeni w pierwszą niedzielę Nowego Roku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwalę i uwielbienie. U progu tego roku złożony postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez ważnej przyczyny nie opuścimy nigdy mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac.

Niedziela Chrztu Pańskiego - 2015.01.11

Wprowadzenie do liturgii:

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Zgromadziliśmy się, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata.

Jako przybrane dzieci Boże uznajemy nasze grzechy i żałujemy za nie, abyśmy mieli udział w ofierze Chrystusa i Kościoła.

Niedziela Świętej Rodziny - 2014.12.28

Wprowadzenie do liturgii:

Gromadzi nas dzisiaj w swojej świątyni Jezus Chrystus, aby wraz ze swoją Matką Maryja i opiekunem św. Józefem oddać cześć Bogu Ojcu. Stajemy przed Nim jako jedna rodzina ludzka wpatrzeni w świętą rodzinę z Nazaretu i wołamy za psalmistą: „Błogosławiony, kto się boi Pana". Za wszystkie grzechy przeciw jedności w rodzinach naszych, za grzechy pijaństwa i rozwiązłości przeprośmy na progu tej Eucharystii Dobrego Ojca.

Boże Narodzenie 2014 r.

Wprowadzenie do liturgii

W tę świętą noc gromadzimy się w Imię Pańskie. Wielki czar i urok ma ta noc, jak żadna inna w roku. Sercami naszymi owładnął Boży pokój i Boża radość. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios zstępuje w ludzką historię.

Chryste, któryś tamtej historycznej nocy narodził się w Betlejem, tej nocy narodź się w sercach Twoich wiernych. Niechaj w tę świętą noc ogarnie nas Twoja wielka światłość, a radość tej nocy trwa w nas zawsze.

Z aniołami i pasterzami, z niebem i ziemią stańmy przed żłóbkiem, by adorować Dziecię i śpiewać Mu hymn chwały.

4 Niedziela Adwentu B - 2014.12.21

Wprowadzenie do liturgii:

Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących na narodzenie Zbawiciela poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic; szczególnego błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, wypełnionych w Chrystusie. Dziękujmy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym będzie Jego Syn, i prośmy zarazem, abyśmy i my na wzór Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna Najwyższego.

3 Niedziela Adwentu B - 2014.12.14

Wprowadzenie do liturgii:

Człowiekowi dzisiejszemu brakuje radości. Sztuka jej w bogactwie, rozrywce, używaniu życia, ale to co znajduje, okazuje się tylko pozorną radością. Prawdziwą radość maże dać tylko Pan Bóg. Tutaj w czasie Eucharystii spotykamy się z Nim i On przychodzi do nas, obdarza nas swoją radością. Będziemy .prosić w czasie tej niedzielnej Mszy św., aby wszyscy odkryli w niej. źródło prawdziwej radości dźwigającej nas z naszych smutków.

2 Niedziela Adwentu B - 2014.12.07

Wprowadzenie do liturgii:

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan Bóg.

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 21