Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Aktualności

Koniec bezkarności postsowieckiego wymiaru sprawiedliwości! Historyczny gest prezydenta Dudy

archiwum :17 listopad 2015

Obecny polski wymiar sprawiedliwości jest kontynuacją tworu, który powstał w 1943 r. w Związku Sowieckim. Po aresztowaniu przedwojennych sędziów, tzw. „grupy operacyjne” wkraczające z Rosjanami zakładały nowe sądy, których celem było wychowanie tzw. „sędziów nowego typu”, służących komunistom. To ich odziedziczyła III RP i przyjęła, że nadają się, by pełnić rolę wymiaru sprawiedliwości niepodległego państwa.

Decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, by bez czekania na drugą instancję unieważnić jawnie niesprawiedliwy wyrok wobec Mariusza Kamińskiego, można odczytać jako demonstrację. Tego, że fikcja, zgodnie z którą narzędzie stworzone przez komunistyczny totalitaryzm do walki z Polakami, może ich sprawiedliwie sądzić, kończy się.

Środowisko sędziowskie nigdy po 1989 r. nie zostało poddane weryfikacji. Olbrzymie zło, wyrządzone obywatelom przez wielopokoleniową sędziowską sitwę, musi zostać rozliczone, a ci, którzy sprzeniewierzyli się zasadom niezawisłości, usunięci i ukarani. Tego chce większość Polaków – według sondaży ponad połowa z nich nie ufa wymiarowi sprawiedliwości.

Historia tego, jak powstawał i rozwijał się ów stworzony przez Związek Sowiecki twór, jest w III RP jednym z tematów tabu. Artykuł Piotra Lisiewicza z miesięcznika „Nowe Państwo” przerwał zmowę milczenia w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy go w całości. (red.)

Pomóżmy najbiedniejszym z biednych

archiwum :6 listopad 2015

Z ks. prof. Waldemarem Cisłą, dyrektorem polskiej sekcji Stowarzyszenia Papieskiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, rozmawia Małgorzata Bochenek.

Księże Profesorze, gdy kilka lat temu mówiono o exodusie chrześcijan w Iraku, PKWP przestrzegała, że fala nienawiści islamistów wobec wyznawców Chrystusa dotknie kolejne kraje.

Niestety, nasze obawy stały się rzeczywistością. Dzisiaj oczy kierujemy na Syrię, gdzie trwa wojna. Na skutek działań Państwa Islamskiego drastycznie spada liczba chrześcijan zamieszkujących ten kraj. W Syrii w 1920 roku 25 procent populacji stanowili chrześcijanie, w 2011 roku było ich już tyko 10 procent, a w 2013 – 9. Nie znamy obecnych szacunków, istnieją jednak realne obawy, że ta liczba, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, spadła o kolejne kilka procent. W Iraku w 2003 roku mieszkało 1,5 miliona chrześcijan, dzisiaj żyje ich tam najwyżej około 200 tys. Liczby są alarmujące. Dramat wyznawców Chrystusa dotyczy całego Bliskiego Wschodu. Przed I wojną światową 20 procent tamtejszej populacji stanowili chrześcijanie, dzisiaj jest ich tam jedynie 4 procent. Nasze siostry i bracia są wyrzucani ze swoich domów, pod groźbą śmierci, ze strony islamistów.

Różaniec wzmacnia ducha

archiwum :7 październik 2015

Z ks dr. Stanisławem Szczepańcem, moderatorem Żywego Różańca w archidiecezji krakowskiej, rozmawia Małgorzata Pabis

Św. Jan Paweł II był Papieżem Różańca. Ukochał tę modlitwę. Dlaczego warto ją odmawiać?

Odpowiedź na to pytanie daje Ojciec Święty w liście o Różańcu. Już na początku listu pisze, że „to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości” (RV 1). W każdym rozdziale tego pięknego listu znajdujemy zachętę do odmawiania różańca z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.

 

Orędzie na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

archiwum :27 wrzesień 2015

"Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości"

Temat rodziny znajduje się w centrum pogłębionej refleksji kościelnej a także procesu synodalnego, przewidującego dwa synody, jeden nadzwyczajny - niedawno obchodzony - oraz zwyczajny, zwołany na październik. W tym kontekście, uznałem za właściwe, aby temat najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu miał swoje odniesienie do rodziny. Rodzina jest zresztą pierwszym miejscem, gdzie uczymy się komunikowania. Powrót do tego autentycznego momentu może nam pomóc zarówno w uczynieniu przekazu bardziej autentycznym i ludzkim, jak i w postrzeganiu rodziny z nowego punktu widzenia.

Powstrzymać dyktat ateistów Rozmowa z JEm. księdzem kardynałem Gerhardem L. Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

archiwum :12 wrzesień 2015

Rozmowa z JEm. księdzem kardynałem Gerhardem L. Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Eminencjo, już za kilka tygodni rozpocznie się synod biskupów poświęcony rodzinie. Jakich jego owoców spodziewa się Ksiądz Kardynał?

Cały Kościół oczekuje, że dzięki synodowi zwołanemu przez Ojca Świętego małżeństwo stanie w centrum uwagi – małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, z jego charakterystycznymi cechami, jak nierozerwalność czy otwartość na przekazywanie życia, oraz że przez to umocniona zostanie rodzina jako ośrodek życia wspólnotowego zarówno dla Kościoła, jak i dla społeczeństwa.

Wzór i patronka polskiej młodzieży - homilia ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia z okazji odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”

archiwum :1 wrzesień 2015

Homilia ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia z okazji odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, 17-letniej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK, wygłoszona 30 sierpnia 2015 r. podczas Mszy św. na placu przy kościele pw. św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni  

Ekscelencje Księża Biskupi! Salezjańska Wspólnoto Zakonna Parafii Świętego Jana Bosko z ks. Mirosławem Dukiewiczem, Proboszczem Parafii! Bracia Kapłani! Siostry Zakonne! Czcigodni Weterani walk o Niepodległą, szczególnie Wy, Żołnierze Wyklęci! Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych! Parlamentarzyści! Przyjaciele z Solidarności! Poczty sztandarowe! Młodzi Gdańszczanie! Rodacy w kraju i na świecie, którzy dzięki Telewizji Polonia modlicie się z nami! Umiłowani! Zgromadził nas Dzień Pański. Dzień Zmartwychwstania Chrystusa. We wspólnocie wiary zebraliśmy się dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii. Czytania dzisiejszego dnia podejmują wątek prawa Bożego w różnorodnych aspektach, na różnych planach. Księga Mądrości mówi nam, że to wierność Bożym nakazom warunkuje stałość Przymierza zawartego między Bogiem a narodem wybranym. „Nic nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmujcie” (Pwt 4,2). Bowiem Prawo Boże jest jedno. Stanowi zwartą całość. Nie można elementów tego prawa niewygodnych dla naszego życia obejść, zepchnąć na bok, z premedytacją wyminąć. Nie wystarczy też – o czym przypomina w drugim czytaniu św. Jakub Apostoł – poprzestawać tylko na otwieraniu się na Boże słowo, przyjmować je w „duchu łagodności” (Jk 1,21b). To Boże słowo ma być wprowadzone w czyn, ma generować nasze uczynki w służbie innym, stanowić swoiste paliwo naszej aktywności. A rękojmią naszej skuteczności w służbie prawom Bożym ma być serce czyste. Bowiem to z pustyni serca człowieczego, mówi nam Jezus, wychodzą złe myśli i uczynki. To wszystko, co pomniejsza człowieka, oddala go od Boga, przekreśla prawdę, miłość, sprawiedliwość.

Postulaty-solidarnosci-niezamknieta

archiwum :1 wrzesień 2015

Homilia ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w gdańskiej bazylice św. Brygidy z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami prowadź mnie w prawdzie według Twoich pouczeń (Ps 25,4-5)

Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej! Wasze Ekscelencje! Bracia Kapłani, pośród was kapelani „Solidarności”! Związkowcy z „Solidarności” z Panem Przewodniczącym Piotrem Dudą! Weterani „Solidarności”! Więzieni i represjonowani za wierność waszym ideałom! Przedstawiciele instytucji życia Narodu! Czcigodne poczty sztandarowe! Bracia i Siostry wierni historycznej drodze „Solidarności”, jej etosowi, jej ideałom!

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25).

Ewangelia dzisiejszego dnia przynosi obraz takiego domu, dzieła człowieka roztropnego, otwartego na słowa Jezusa. To nośny, piękny obraz. Przywoływany często. Ku takiemu domowi posadowionemu na skale garną się ludzie. Są w nim bezpieczni, znajdują pomocną dłoń. Taki dom opiera się skutecznie wszelkiego rodzaju zagrożeniom: wstrząsom, burzom, wichrom, wezbranym potokom. Góruje nad okolicą. Przyciąga ku sobie. Jest taki dom w krajobrazie polskiej Ojczyzny. Dom Solidarności. „Solidarność była, jest i będzie” – zakończył swoje wystąpienie w czasie sobotniego koncertu pan prezydent. Trzydzieści pięć lat temu tu, na Wybrzeżu, w stoczniach, w zakładach pracy, rozpoczęła się jego budowa. Niebawem skrzyknęła się do tego dzieła niemal cała Polska. Wszyscy, których ku temu popchnął wicher „Solidarności”. Wicher wolności i nadziei. Ukazał jakby na nowo wartość i godność ludzkiej pracy. Rozbudził pragnienie głębokich systemowych zmian. Odnowy tamtej Polski, skrępowanej komunistycznym systemem i marksistowską ideologią. Jego powiew rozpalił jutrzenkę wolności. Ukazał perspektywę drogi prowadzącej ku Polsce jutra: niepodległej i suwerennej, Polski – polskiej.

Kilka osobistych uwag o. Knabita o ciągłych atakach na prezydenta Dudę: "podkopywanie autorytetu władzy jest działaniem wybitnie antypaństwowym"

archiwum :28 sierpień 2015

Ojciec Leon Knabit nie mógł dłużej pozostać obojętny wobec ataków na prezydenta Andrzeja Dudę. Boli go sytuacja w Polsce, dlatego postanowił podzielić się swoimi osobistymi uwagami o sytuacji naszego kraju.

Jesteśmy świadkami niebywałego ataku na Prezydenta Rzeczypospolitej. To było do przewidzenia. Poprzedniemu Prezydentowi mimo wielu zarzutów nikt się nie dobierał i nie dobiera do skóry. Obecnie podkopywanie autorytetu władzy jest działaniem wybitnie antypaństwowym. Może Go jeszcze do Smoleńska wysłać!!!! Polska zjednoczona wobec Władz wszelkiej maści politycznej będzie ważnym czynnikiem w Europie. Podzielona, atakująca swoich przywódców, będzie pośmiewiskiem i klientem drugiej kategorii… Czy tego nie rozumieją niektóre media i niektórzy politycy? I czy nie ma na nich sposobu? Czy dla nich „Polska to nienormalność”, jak mówił pewien prominentny działacz, zanim się ulokował w Brukseli?

pyta na swoim blogu ojciec Leon.

Co Bóg złączył....O nadchodzącym synodzie, i nie tylko, z kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem, prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz
.

archiwum :24 sierpień 2015

Ks. Tomasz Jaklewicz: Włoski dziennik „Il Giornale” poinformował, że jest już gotowa opinia Kongregacji Doktryny Wiary na temat Medjugorie. I że jest to rzekomo opinia krytyczna wobec objawień. Co Ksiądz Kardynał może w tej chwili powiedzieć na temat Medjugorie i kiedy można się spodziewać decyzji Kościoła?

Kard. Gerhard Ludwig Müller: Dla wiary katolickiej ważne jest to, że wierzymy w Boga, w Jezusa Chrystusa, w Jego objawienie. Oprócz objawienia biblijnego istnieją również objawienia prywatne. Żaden katolik nie jest jednak zobowiązany do tego, by przyjmować objawienia prywatne, bo wystarczy to wszystko, co znajduje się w Piśmie Świętym i co zostało przekazane w tradycji Kościoła. Jeżeli Kościół zajmuje stanowisko w sprawie jakiegoś konkretnego fenomenu, to katolik zobowiązany jest nim się kierować. Ale jeśli Kościół pozytywnie wyraża się na temat jakiegoś zjawiska czy przesłania, znaczy to tylko tyle, że nie występuje w nim nic sprzecznego z wiarą i ostatecznie pozostawione jest to indywidualnej decyzji wierzącego, czy uda się na konkretną pielgrzymkę lub czy zainspiruje się jakimś szczególnym przesłaniem. Objawienia prywatne muszą być zgodne z objawieniem biblijnym, inaczej nie mogłyby być uznane przez Kościół. Ocena zgodności musi być poddana spokojnemu badaniu przez Kongregację Doktryny Wiary.

Homilia ks. abp. Wacława Depo wygłoszona na Jasnej Górze podczas Uroczystości Wniebowzięcia NMP

archiwum :17 sierpień 2015

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski w Polsce,

Bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej,

Osoby Życia Konsekrowanego,

Przedstawiciele Władz w różnych wymiarach służby dobru wspólnemu,

Drodzy i Kochani Pielgrzymi radosnego dziękczynienia za trud drogi do Domu Matki zawsze wskazującej na Syna…

Drodzy Bracia i Siostry, łączący się z nami za pomocą środków społecznego przekazu, zwłaszcza rozgłośni katolickich naszego miasta, Jasnej Góry i Telewizji Trwam.

Świętując dzisiaj Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, kierujemy nasze oczy ku górze, gdzie wzrokiem wiary dostrzegamy wielki znak: „Niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Celebrując dzisiaj to najstarsze Święto maryjne, czerpiemy ze źródeł światła słowa Bożego i Tradycji wiary Kościoła. W ten sposób dotykamy tajemnicy Jej Przejścia i – jak mówimy – Zaśnięcia, gdzie jawi się Ona dla pielgrzymującego Ludu jako źródło pociechy i niezawodnej nadziei (Prefacja mszalna).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 19