Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Program Duszpasterski-2018r.

5 marzec 2018

Program Duszpasterski-2018r.

Rekolekcje Wielkopostne

3 marzec 2018

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 9-11 marca 2018r.

Pielgrzymka do Medugorje 2018

29 styczeń 2018

Pielgrzymka do Medugorje 2018 w dniach 9-16 kwiecień 2018r.

Zapisy ks. Piotr Stańczak tel. 608 635 555

Rekolekcje wielkopostne 2016

28 luty 2016

Rekolekcje wielkopostne poprowadzi Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, profesor KUL.

Chrystus jako sens dziejów

26 grudzień 2015

„Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”. (Ap 22,13)

Wszyscy refleksyjni i myślący ludzie wszystkich od początku kultur i religii pytali i pytają, świadomie lub podświadomie, zwłaszcza w podniosłych i problematycznych momentach dziejowych, jaki jest sens ostateczny człowieka, życia, dziejów, rzeczy, czasów, grających tajemniczo ciągów zdarzeń i zjawisk, świata, kosmosu i całej rzeczywistości. Pytali i pytają o ostateczny sens prawdy, dobra, piękna, miłości, wolności, twórczości, działań, marzeń, tęsknot za nieskończonością, a także o sens ziemi, słońca, księżyca, galaktyk, o sens każdego mikroorganizmu, grudki mineralnej, rośliny, zwierzęcia, światła i ciemności, o sens bytu i nicości… Przeróżne padały i padają odpowiedzi, lecz ostatecznie najpotężniejsze umysły uderzają o ścianę tajemnicy. Jednakże chrześcijaństwo daje wielką odpowiedź, choć też misteryjną, ale realistyczną i najwyższą z możliwych: Sensem absolutnie najwyższym i ostatecznym jest Jezus Chrystus w swym bycie osobowym, ludzkim i Boskim, w jednej osobie. Oto Jezus Chrystus jest w swej Osobie Początkiem (Alfa), Centrum (Kentron) i Końcem – Kimś Ostatecznym, spinającym w sobie całą rzeczywistość: materialną i duchową, widzialną i niewidzialną, doczesną i wieczną, stwórczą i zbawczą (Omega).

Wstrętna, obrzydliwa prawda

25 grudzień 2015

Szanowni Państwo!

Prawda rzadko kiedy bywa przyjemna, podobnie jak lekarstwo – im bardziej gorzkie, tym skuteczniejsze. Toteż prawdę należy mówić nie dla sprawiania komuś przyjemności, tylko żeby pozbyć się złudzeń. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli – napisał święty Jan Ewangelista. Nic zatem dziwnego, że prawda wzbudza gwałtowny sprzeciw, zwłaszcza tak zwanych „postaci legendarnych”. Czymże bowiem jest „legenda”? To jest zafałszowana, ufryzowana wersja historii, niewiele mająca wspólnego z faktami. Jeśli zatem ktoś na legendzie zbudował swój prestiż i polityczne wpływy, to będzie zwalczał prawdę wszelkimi sposobami. Dlatego taką gwałtowną reakcję wzbudziły słowa Jarosława Kaczyńskiego o „najgorszym sorcie Polaków”.